Проблема

Україна має потужний інтелектуальний запас – українських вчених. На теперішній час відсутня повна та об’єктивна інформація про те, наскільки доробки українських вчених відповідають потребам розвитку України. Українські вчені виробляють свою наукову продукцію, результатами якої є публікації у науковій українській та закордонній періодичній пресі

Ідея

Для того, щоб зрозуміти, яке місце займає науковець в українському та світовому просторі, та оцінити якість і науковість його винаходів, пропоную створити Електронну наукову бібліотеку України.
В ній будуть розміщуватись електронні версії наукових праць та журналів, що були видані у науковій українській та закордонній періодичній пресі, за згодою автора та відповідного видавництва. Матеріал буде розподілено згідно з відповідними галузями науки.
Також вагомою перевагою такої бібліотеки є можливість зменшення кількості плагіату стосовно наукових робіт вчених та студентів.