Проблема

Проблема в тому, що людина, при складанні планів свого життя, діяльності,  за допомогою додатків та спеціальних програм, не враховує своїх реальних можливостей та уподобань, виходячи зі свого минулого досвіду, і часто ставить недосяжні цілі а потім засмучується.
Пропонується створити програму - додаток, у якій буде враховано минулий історичний досвід особи (соціальні мережі, і т. п.). У програмі  будуть з’являтись  підказки для плану, щодо найбільш вірогідного розвитку подій, і людина зможе вибрати або свій варіант, або той, що пропонується аналітичною системою. Проект простий, але це нове слово у програмах такого типу - підтримка ймовірнісного планування (примітивний приклад, якщо 5 років Ви були у відпустці у червні по інформації зі статусу у соц. мережі, то програма запропонує відпустку при плануванні червня наступного року, планування переміщень - 10 років підряд літом Ви їздите у село). Безмежні можливості для планування бізнесу.  Ось ще деяка інформація
How Your Location Data Is Being Used to Predict the Events You Will Want to Attend -
http://www.technologyreview.com/view/526096/how-your-location-data-is-being-used-to-predict-the-events-you-will-want-to-attend/ - наприклад планування витрах на відрядження

Ідея

Створити програму - планувач нового! типу, з можливістю вибору ймовірнісних варіантів на базі історичних даних соціальних мереж, даних переміщень мобільного оператору, і інших історичних даних (наприклад своїх старих щоденників в електронній формі, з успішними заходами, що відбулись), які представить  користувач.

У даному проекті відкриті дані (їх статистичний історичний ряд та теперішні дані), що надаються урядом через управління державної статистики, інші органи державної влади, а також загальновідомі та доступні показники, що представить незалежне експертне товариство, самі громадяни (звісно після валідації таких даних)  будуть використані насамперед як база для обчислення майбутніх ймовірних шляхів  розвитку Держави. Завдяки таким обчисленням будуть отриманні кінцеві результати кожного можливого шляху. Будуть братись показники найбільш ймовірного шляху. Ці кінцеві можливі показники можна буде порівняти з заявленими показниками державного бюджету та показниками цільових багаторічних програм. З цього порівняння, у динаміці, буде видно, чи все правильно робить влада, крок за кроком, наближаючись з кожною новою ітерацією (помісячно, поквартально) до заявлених показників  (різниця між заявленими показниками державного бюджету та цільових програм і обчисленими показниками, у тому числі і проміжними, з найймовірнішого шляху стає все меншою), чи, навпаки, влада, проводячи свою політику, відхиляється від запланованих показників (у гірший бік). При досягнені критичного ступеню відхилення, можна буде, не чекаючи провального закінчення бюджетного року або терміну цільової програми, ініціювати розгляд проблем, що призвели до цього, переглянути цільові показники, зміну управлінців окремих проектів (що істотно впливають на окремі цільові показники). Це дозволить не замовчувати проблеми та своєчасно їх виявляти, прозоро та чесно інформувати суспільство про стан речей у Державі. Громадяни будуть знати, яке насправді (а не формально заявлене) майбутнє їх чекає, і, відповідно, своєчасно, через механізми громадського контролю, зможуть впливати на владу.

P.S.
Хочу додати, що під час залучення іноземних інвестицій для швидкого виведення економіки України з кризи, проектного фінансування інфраструктурних проектів, такі дієві та своєчасні (а точніше - на випередження) механізми контролю, що я пропоную, підвищать прозорість влади та підвищать інвестиційну привабливість багатьох галузей та України в цілому.